Laat ons verenigen

Een aantal creatievelingen werkt in een grote hal; ieder draait er zijn of haar eigen toko. Wat hen bindt is het betalen van huur aan de huurder van de hal. Via een gekunstelde constructie is ieder van hen te betitelen als een soort onderhuurder. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er gewoon gewerkt wordt en dat niemand zich echt bekommerd om de gammele constructie. Het zal allemaal wel loslopen. Wanneer echter de huurder besluit te stoppen en de hal gaat verlaten, worden de ‘onderhuurders’ wakker. Zou de verhuurder wel met ons verder willen en zo ja hoe? Op dat moment worden wij ingeschakeld met de vraag hoe een en ander vorm te geven. Gezamenlijk wordt er voor gekozen om als eenheid naar buiten te kunnen treden en ervoor te zorgen dat aan het eind van elke maand de gezamenlijk rekeningen (huur, stroom, etc.) betaald kunnen worden. Een beperkt doel wat duidelijkheid geeft aan allen. Gekozen wordt voor dit moment voor een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid.

Afkoeling gezocht

Een echtpaar besluit na de afgelopen warme zomers tot de aanschaf van twee airco’s. In overleg met de installateur worden ze geplaatst tegen de zijgevel. De buren hebben geen problemen met de plaatsing en de installateur gaat aan de slag. Bij de plaatsing wordt gebruik gemaakt van de tuin van de buren. Twee dagen na de plaatsing komt de buurvrouw met de mededeling dat een van de airco’s weg moet. Er zou sprake zijn van geluidsoverlast. Een brief van een advocaat volgt enige dagen later. Frappant is dat de airco’s op dat moment nog niet hadden gewerkt. Bovendien was aan de buren aangegeven dat ze alleen zouden gaan werken tot aan het moment van naar bed gaan. Na veertig jaar is een goede nabuurschap beëindigd. We adviseren in deze zaak om zo de oververhitte gemoederen te laten afkoelen.

Beter een goede buur….

Een jong gezin woont tot tevredenheid in een gezellige buurt. Op een goede dag vertrekken de buren en komen er nieuwe mensen wonen. Met name de buurman blijkt nogal een norse man te zijn die de neiging heeft de boel wel eens even te zullen regelen. Zo blijkt hij op het jonge gezin een alles behalve vriendelijke indruk te hebben gemaakt, toen het ging om de aanpak van een zijmuur van het huis. Het is niet onwaarschijnlijk dat de achtergrond van de buurman hier een rol speelt. De zijmuur grenst aan het terras en de achteruitgang van het jonge gezin. In de loop van de weken dreigt het uit de hand te lopen. We worden erbij gehaald. Uiteindelijk hebben we een uitgebreide brief naar de buurman gestuurd met onder andere de mededeling dat er medewerking verleend wordt aan de aanpak van de zijmuur, maar dat wel verwacht wordt dat hij dat in overleg doet. De muur is inmiddels aangepakt en de rust is weergekeerd.

Een mannenbolwerk tot aan de laatste snik

Na het overlijden van echtgenote en moeder en het verlaten van het ouderlijk huis van beide dochters, blijft pa met beide zonen wonen in het huurhuis waar ze altijd hebben gewoond. Als er een mogelijkheid is om het huis te kopen, besluiten de broers dat te doen. Maar het zou toch wel fijn zijn wanneer de samenleving op papier zou staan voor officiële instanties. Zeker nu pa zal blijven inwonen. De eerste gang naar de notaris levert niet veel meer op dan wat folders. In die periode raken wij bij deze casus betrokken. Ook aan ons wordt de vraag voorgelegd om eens na te denken over formalisering van de door hen gewenste samenlevingsvorm. Nadenken is één, op papier krijgen is twee. Het gaat nu immers niet om een gebruikelijke vorm. Bovendien hebben de mannen nog een aantal wensen; of we daar rekening mee zouden kunnen houden. Na een behoorlijke tijd brainstormen slagen we er in om concepten te presenteren die hun goedkeuring kunnen wegdragen. En of we ook nog even drie concepten voor testamenten kunnen opstellen. Tuurlijk.

Van koetjes en kalfjes

Een klant uit het noorden van het land houdt zich bezig met het maken en op de markt brengen van met name miniatuurbeestjes. Deze vinden hun weg vooral naar modelspoorders en scenerybouwers. Haar assortiment wordt groter en groter en ook internationaal timmert ze aan de weg. Nadat ze vanuit het buitenland een signaal heeft gekregen dat haar verpakkingen niet voldoen aan internationaal recht, worden wij ingeschakeld. Wij helpen haar bij het aanpassen van haar verpakkingen. Aan het eind van het jaar heef laat ze weten dat ze blij is met de aanpassingen en dat het ondanks Covid 19 een goed jaar is geweest, vooral in het buitenland.

De toekomst, veranderd in een fractie van een seconde

Een paar weken voor haar achttiende verjaardag wordt een jonge vrouw vroeg in de ochtend van achter aangereden op haar scooter. Ze was op weg naar haar stageadres. Ze komt ten val, schuift  over de grond en slaat meters verder tegen een lantaarnpaal, die ontzet raakt. Omstanders schakelen hulpdiensten in en ze wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar letsel is dusdanig dat verwacht wordt, dat ze haar werk in de zorg niet meer zal kunnen uitoefenen. Op verzoek van haar moeder helpen wij bij de papierwinkel die ontstaat bij de verzekeringstechnische afwikkeling en de strafrechtelijke procedure.

Een tik met gevolgen

Op een vroege ochtend in het najaar rijdt een jonge vrouw met haar scooter naar haar werk. Een paar minuten van de plaats waar ze moet zijn, wordt ze plots van achter aangereden door een automobiliste die rechtsaf achter haar indraait om naar haar werk te gaan. Ze valt, maakt een schuiver van zo’n 35 à 40 meter en haar scooter raakt een lantaarnpaal die door de knal schuin komt te staan. Een sleutelbeen blijkt op meerdere plaatsen te zijn gebroken, de scooter is zwaar beschadigd. De politie komt ter plaatse, de jonge vrouw wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de scooter wordt afgevoerd. Om de schade zo goed mogelijk af te handelen worden wij gevraagd om haar te begeleiden.

Weer op weg naar zelfstandigheid

Een ambitieuze jonge vrouw met een goede opleiding blijkt een eetstoornis te ontwikkelen. Hierdoor komt zij langzamerhand in een steeds problematischere situatie terecht. Zelfstandig wonen wordt een probleem, ze raakt in de ziektewet en dreigt afgekeurd te worden voor het arbeidsproces, intramurale opnames volgen elkaar in de tijd op, haar relatie loopt stuk. Een negatieve spiraal is ingezet. Pas na deelname aan een alternatieve therapie krabbelt ze langzaam op uit een diep dal. Er komt een hulphond, ze neemt de stap om weer op zichzelf te gaan wonen in een aangrenzende gemeente en wil haar studie gaan oppakken. Het gaat haar nu duidelijk beter. Alleen het woud van de regelgeving omtrent haar uitkering; daar doorheen komen is voor haar een hele dobber. Haar ouders verzoeken ons om haar in dat proces stap voor stap bij te staan.

De kleine zelfstandige

Een ondernemende vrouw rolt als het ware in de modelbouwwereld; haar vader heeft een modelbaan en vraagt haar om beesten in een kleine schaal zo te verven dat ze goed passen bij zijn baan. Dit is voor haar het teken om hier mee verder te gaan. Aan de keukentafel worden in de loop der jaren honderden kleine dieren en aanverwante zaken van een kleurtje voorzien, verpakt, geprijsd en klaargemaakt voor verzending. Beurzen in binnen- en buitenland worden bezocht en langzamerhand ontwikkelt ze daarnaast een netwerk van dealers. Vanuit het buitenland wordt op enig moment een signaal afgegeven; de verpakking van haar artikelen zou niet voldoen aan geldende Europese regelgeving. Ze zou ermee in de problemen kunnen geraken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Slapeloze nachten volgen en ze gaat op onderzoek uit. Omdat ze door de veelheid aan keurmerken, logo’s en pictogrammen alleen maar onrustiger wordt, worden wij gevraagd haar hierbij te helpen. Na ons advies over wat moet en mag in de internationale handel qua verpakkingen slaapt ze volgens eigen zeggen weer een stuk beter.

Grof geschut

Een jagersvereniging pacht diverse stukken grond, onder andere van Staatsbosbeheer. Voor het beheer van deze terreinen heeft de vereniging meer dan dertig jaar geleden een fulltime boswachter aangetrokken. De man, een echte buitenmens, draagt zorg voor het beheer van de jachtgebieden en doet dat vol overgave en passie. In al die jaren zijn er nooit grote problemen geweest. Dat verandert wanneer er in een rietkraag op het terrein van Staatsbosbeheer iets voorvalt tussen de boswachter en een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van Staatsbosbeheer. De beide heren blijken elkaar niet bepaald te liggen. Op het moment van dit voorval blijkt de jagersvereniging ook nog eens met Staatsbosbeheer in overleg te zijn over het pachten van extra jachtgebied dat aan Staatsbosbeheer toebehoort. De boswachter wordt door Staatsbosbeheer ‘persona non grata’ verklaard; de onderhandelingen worden gestaakt. Kortom, onze boswachter komt in een lastig parket, op basis waarvan het bestuur van de jagersvereniging besluit dat afscheid zal moeten worden genomen van de boswachter. Wij hebben de man kunnen helpen bij een vaststellingsovereenkomst.