Beter een goede buur….

Een jong gezin woont tot tevredenheid in een gezellige buurt. Op een goede dag vertrekken de buren en komen er nieuwe mensen wonen. Met name de buurman blijkt nogal een norse man te zijn die de neiging heeft de boel wel eens even te zullen regelen. Zo blijkt hij op het jonge gezin een alles behalve vriendelijke indruk te hebben gemaakt, toen het ging om de aanpak van een zijmuur van het huis. Het is niet onwaarschijnlijk dat de achtergrond van de buurman hier een rol speelt. De zijmuur grenst aan het terras en de achteruitgang van het jonge gezin. In de loop van de weken dreigt het uit de hand te lopen. We worden erbij gehaald. Uiteindelijk hebben we een uitgebreide brief naar de buurman gestuurd met onder andere de mededeling dat er medewerking verleend wordt aan de aanpak van de zijmuur, maar dat wel verwacht wordt dat hij dat in overleg doet. De muur is inmiddels aangepakt en de rust is weergekeerd.